„Nie bój się tego, co nowe – chociaż ci miły spokój rzeczy starych…”

Tytus Carus Lukrecjusz

Spis treści

Albumy

Notatnik ogrodnika

Dobór roślin dla Wrocławia

Przewodniki

Opracowania

Hemerocallis

Index Plantarum

Opieka prac magisterskich

Wystąpienia okolicznościowe