Index Plantarum

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Index Plantarum Polskich Kolekcji Dendrologicznych, s. 17-305

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Index Plantarum of outdoors cultivated herbaceous plants in Poland

Index Plantarum Arboretum

PRZEWODNIK DENDROLOGICZNY PO ARBORETUM
W WOJSŁAWICACH część II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Index Plantarum Ogród Botaniczny UWr. 2016

nagonasienne gruntowe

okrytonasienne gruntowe

szklarniowe

zielne gruntowe

Struktura kolekcji