Notka biograficzna

 

Nowak Tomasz Jan ur. 1949 r., w Kaznowie; mgr biologii 1972 r., dr n. przyr. 1977 r., hab. n. przyr. 1989 r., prof. nadzw. UWr od 2000 r. i AR we Wrocławiu Praca zawodowa: od roku 1972 dyplomowany nauczyciel PRL w LO w Trzebnicy, 1975 adiunkt na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, od 1981 r. kierownik i od 1984 r. do 2016 r. dyrektor Instytutu Specjalizacyjnego – Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie stypendysta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Współautor utworzenia w 1988 r filii i do 2016 r. koncepcji rewitalizacji Arboretum w Wojsławicach. Członek: Senackiej Komisji UWr. ds. Nagród – 1994-1997 i Finansowej 1997-1999; Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PAN (nie Stowarzyszenia), Komisji Ochrony Przyrody PAN O/Wrocław 1988-1993, od 1975 r. Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwo Roślin Wrzosowatych (współzałożyciel i członek od 1984 r.), Wojewódzkiej Rada Ochrony Przyrody we Wrocławiu – członek zarządu 1982-1988 i w Wałbrzychu 1986-1999, Gminnej Rada Ekologicznej w Niemczy – inicjator i przewodniczący 1992-1997. Pełnomocnik Rektora UWr. do tworzenia międzyuczelnianego kierunku architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Inicjator założenia Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych, Stowarzyszenia Ogrody Dolnośląskie, grupy Rośliny Wrzosowate, Dolnośląskiego Archiwum Fotografii Przyrodniczej, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, tworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Niemczańskiej i Sycowskiego Bractwa Kurkowego. Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Fizjografii i Arboretum w Bolestarszycach (do 2021r.) i Arboretum Leśnego w Sycowie (do 2018 r.), radny Miasta i Gminy Niemcza VII kad. Wypromował 2 dr i 42 magistrów. Opublikował 37 prac i 5 monografii. Wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda MENiS, Nagroda Październikowa Wrocławia, Kordelas Leśnika Polskiego, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Honorowy członek Polskiego Dendrologicznego, Zielony Laur Związki Szkółkarzy Polskich, Laur Wrocławia, Laur Ekoprzyjaźni 2010, Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Niemczy, madal: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu, Universitas Masarykiana Brunensis, Zasłużony dla Wrocławia, Ad Imaginem Tuam, Niezapominajki, Dolnośląska Odznaka Rzemiosła, odznaka 50 lat PTTK. Od 2020 r. spawacz z uprawnieniami.

W fotografii

1.

W 1950r.

2.

W 1975r.

3.

O 30 kg młodszy

4.

Pasja, 1985r.

5.

Brathanki, 1990r.

6.

Makrofotografia, 1995r.

7.

Nauka wiązania krawata, 2003r.

8.

Wystąpienie Bolestraszyce, 2010r.

9.

Z kotkiem podlotkiem, 2005 r.

10.

Majówka Architekta Krajobrazu, 2005r.

11.

Dynia jest piękna, 2005r.

12.

Profesor i jego laski (na dole)

13.

Po sadzeniu drzew, 2010r.

14.

Wykład, 2015r.

15.

40 kg starszy, 2020r.