Audioprzewodnik
po Arboretum
w Wojsławicach

Tomasz J. NOWAK
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Lektor Zofia OWIŃSKA
Recenzenci: dr hab. Piotr MURAS prof. dr hab. Jerzy PIÓRECKI em. prof.
Korekta: Hanna GRZESZCZAK-NOWAK
Realizacja nagrań Studio Nagrań Sebastian ŁADOŻYŃSKI
Sprzęt i oprogramowanie: COMSET S.A.
Prawa autorskie © Tomasz J. Nowak

Wigwam – miejsce piknikowe

017

Sad historycznych odmian czereśni

018

Grób Fritza von Oheimba – założyciela Arboretum

019

O roślinach ogólnie

 

Inne