Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 1987r.