Praktyka Arch Kraj UP Wrocław 2004, Polska południowo-wschodnia i kresy wschodnie