Opracowania

Czereśnie Dolnego Śląska, mapa

Nowak T.J., Hodun G.

Dobór roślin dla Wrocławia

I Dolnośląski Festiwal Dyni 2004

Drzewa i krzewy w Arboretum w Wojsławicach

AUDIOdendrologia
Tomasz J. NOWAK

Dzieje wsi i parku w Wojsławicach

Nowak T.J., Grzeszczak-Nowak H., Eysmont K., 1999

Odmiany własnej hodowli

Byczyński J. & Nowak T.J.

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Index Plantarum Polskich Kolekcji Dendrologicznych, s. 17-305

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Index Plantarum of outdoors cultivated herbaceous plants in Poland

Index Plantarum Arboretum

PRZEWODNIK DENDROLOGICZNY PO ARBORETUM
W WOJSŁAWICACH część II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Index Plantarum Ogród Botaniczny UWr. 2016

okrytonasienne gruntowe

okrytonasienne gruntowe

szklarniowe

zielne gruntowe

Struktura kolekcji